Bernth Johansson

Fotograf i Uppsala med företaget

Studio CarlJohan Ab.

Utbildad vid Christer Strömholms berömda fotoskola i Stockholm. Etablerat företag med studio sedan 38 år i branchen.

Fotograferar både digitalt och analogt.